درباره گالری

آذر 1400
تأسیس گالری

مریم معمار نژاد
مؤسس گالری هنری مریم

متولد1377/08/04
فوق دیپلم گرافیک
لیسانس نقاشی
سرتیفیکیت گالری داری
سرتیفیکیت کیوریتوری
مؤسس گالری مریم در کاشان

کاشان از دیر بازمهد تمدن ،هنر و علم بوده است ما در تلاش برای بازگشت به روزهای اوج شهرمان فضایی زیبا برای ارائه اثار هنری در کنار بازار گشوده ایم.

گالری محلی است برای دیدن و دیده شدن آثار هنری است که از دیرباز با مفهوم موزه با آن سرو کار داشته ایم و در زمانه امروزی گالری یک موزه کوچک و اختصاصی است که آثاری در آن فضا برای عموم به نمایش گذاشته میشود که به طور عادی از دسترس آنان خارج است
گالری مریم در تلاش است تا این فضا را در شهر کاشان برای هنرمندان و هنر دوستان فراهم کند
اینجا برای شماست...

برگزاری نمایشگاه می تواند آفریننده یک زبان دیداری تازه و چهارچوب های جدید برای اندیشیدن باشد در هر نمایشگاه گالری مریم تلاش می کند تا نگرشی نو به مخاطب را به نمایش بگذارد